Medlemsskap

NORS tilbyr individuelt og institusjonelt medlemskap. Kontakt oss hvis du eller din institusjon ønsker å bli medlem.

Foreløpig består vår forening av rundt 80 personer som arbeider med operasjonsanalyse i Norge, og inkluderer akademikere, forskere, studenter og utøvere.

Institusjonsmedlemmer

Fordeler

  • Involvering i det norske operasjonsanalytiske forskningsnettverket og oppdateringer på nyheter om samfunnet vårt.
  • Tilgang til relevant materiale og kunngjøringer fra NORS, EURO og IFORS.
  • Deltakelse i relevante diskusjoner og valg relatert til NORS, EURO og IFORS.
  • Muligheter og hjelp til å søke om økonomisk støtte fra EURO og IFORS.
  • Tilgang til å spre relevante forsknings- og prosjektresultater.
  • Tilgang til annonsere relevante aktiviteter som kurs, seminarer, workshops.
  • Rett til å nominere kandidater til priser som deles ut av NORS.

Kontingent

Enkeltpersoner 300,- pr. år
Studenter (bachelor/master), inkludert PhD-studenter/stipendiater 0,- pr. år
Bedrifter1 4000,- pr. år
Akademiske institutter2 2000,- pr. år
  1. En bedrift kan søke om medlemskap i NORS, og styret i NORS avgjør om medlemskapet innvilges eller ikke. Hvis en bedrift er medlem av NORS, kan dens ansatte søke om gratis personlig medlemskap.
  2. Med akademisk institutt mener vi et institutt ved et universitet eller et fakultet ved en høyskole. Et akademisk institutt kan søke om medlemskap i NORS, og styret i NORS avgjør om medlemskapet innvilges eller ikke. Hvis et akademisk institutt er medlem av NORS, kan dets ansatte søke om gratis personlig medlemskap.