Om oss

Norsk Operasjonsanalyseforening eller Norwegian Operations Research Society (NORS) består av et fellesskap av forskere med base i Norge, hvis fagdisiplin – operasjonsanalyse – tar for seg bruken av avanserte analytiske metoder som bidrar til å foreta bedre beslutninger.

NORS har formelt eksistert siden 2014, og har siden 2015 representert Norge som et offisielt medlem i the International Federation of Operational Research Societies (IFORS). Selv om disse er hendelser fra nyere tid, har vårt fellesskap vært aktivt i mange år.

Faglig sett har norsk operasjonsanalyse først og fremst funnet sted i Trondheim og Bergen, men har også blitt utviklet i Molde. Operasjonsanalysens grunnleggere i Trondheim og Bergen er Bjørn Nygreen og Sverre Storøy. Hovedinstitusjonene er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Molde (HiMolde). Disse fire institusjonene – en teknisk skole, en handelshøyskole, en informatikk-avdeling og en skole spesialisert innen logistikk – gir operasjonsanalyse en bred eksponering i Norge.

Den andre siden av operasjonsanalyse i Norge finner man innenfor den anvendte forskningens rammer med et betydelig fokus på SINTEF og MARINTEK, som er lokalisert i Oslo, Trondheim og Bergen. En grunnlegger av anvendt operasjonsanalyse i Norge var Ralph Lorentzen, som innledet det tidligere arbeidet innen telekommunikasjon. SINTEF og MARINTEK, lokalisert i Oslo, Trondheim og Bergen, er sentre for anvendt forskning på en rekke områder, nemlig: transport, logistikk og shipping, fiskeri og energisystemer (elektrisitet, olje og gass, vind; planlegging, produksjon og budgivning). Innen transport og logistikk finner vi viktige bruksområder i matvareindustrien, oppstrøms petroleumslogistikk, distribusjon og ruting. De akademiske institusjonene er helt klart også aktive på disse områdene, både i teori og praksis.

Den nye operasjonsanalyseforeningen har rundt 150 medlemmer fra hele landet, og dekker universiteter, institusjoner for anvendt forskning, staten og industri. Det er et tett sammensveiset samfunn med mye samarbeid både på forskning og PhD-utdanning. Vi co-veileder vanligvis PhD-studenter på andre institusjoner, og vi arrangerer PhD-kurs på nasjonalt nivå, fordi vi innser at vi er alle for små til å opprette komplette PhD- kursprogrammer individuelt. Ved å slå sammen våre ressurser blir vi i stand til å fokusere på hva vi er gode til, og antallet studenter pr. kurs øker betraktelig. Det er også verdt å nevne at Norsk Operasjonsanalyseforening er veldig åpen for et bredt spekter av internasjonalt samarbeid når det gjelder forskning, PhD co-veiledning og levering av PhD-kurs.


Vedtekter

Pdf med den oppdaterte versjonen fra 15. november 2017, er tilgjengelig her.